Til forsiden

 

 Forsiden
FloraSvampeSommerfugleFaunaLandskab


Spidssnudet Frø

Rana arvalis

 

 

 

 

Frederikshåb plantage,  25. marts 2012

 

 

Frederikshåb plantage, 30. marts 2012 

 


Fauna

Insekter:
Almindelig sandhveps
Almindelig sumpsvirreflue
Blåhatjordbi
Dobbeltbåndet svirreflue
Droneflue
Gulplettet agersvirreflue
Gul Vedrovflue
Honningbi
Hvidbåndet humlesvirreflue
Hvidplettet agersvirreflue
Knudehveps
Kuglebærerflue sp.
Mellinus arvensis
Mørk jordhumle
Rød Gedehams
Rødpelset jordbi
Rød Skovmyre ubest.
Sortblå birkebladhveps

Andre insekter:
Almindelig Skorpionflue
Sort pilegrenbladlus
Stor løvtæge

Galler:
Artiskok-galhveps
Stor galæblehveps
Tidselbåndflue

Biller:
Brun Sandspringer
Ellebladbille
Elleveplettet mariehøne
Femplettet Mariehøne
Firebåndet blomsterbuk
Grøn sandspringer
Gåsebille
Poppelbladbille
Rød blomsterbuk
Sortsømmet blomsterbuk
Skakbræt
Stor kæmperovbille
Syvplettet Mariehøne
Toplettet Mariehøne

Guldsmede
Almindelig Kobbervandnymfe
Blå Mosaikguldsmed
Blåvinget pragtvandnymfe
Brun mosaikguldsmed
Fireplettet libel
Hestesko-Vandnymfe
Rød Vandnymfe
Sort Hedelibel
Stor Hedelibel

Græshoppe:
Strandengsgræshoppe

Edderkopper:
Almindelig rovedderkop
Korsedderkop
Mariehøneedderkop

Krybdyr og padder:
Butsnudet Frø
Grøn Frø
Hugorm
Lille vandsalamander
Skildpadde ubest.
Skovfirben
Skrubtudse
Spidssnudet Frø
Stor vandsalamander
Stålorm

Pattedyr:
Egern

Gobler:
Blå brandmand
Vandmand

Almindelig Søstjerne

Sommerfuglene har egne sider:
Sommerfugle
Til forsiden

Copyright  © Aase Flensted  www.aaseflensted.dk  2002 - 2024    E-mail: aaseflensted@hotmail.com