Til forsiden

 

 Forsiden



Natur blog



Flora



Svampe



Sommerfugle



Fauna



Landskab


Hugorm

Vipera berus

Hugormen går i hi i jorden om vinteren. Omkring marts kommer hannen frem og hunnen en måned senere. Hugormen føder ca 10 unger i august. Æggene er klækket inde i kroppen på hunnen. Hugormens bid er giftigt. Den skifter ham en til tre gange om året.  Kan blive op til en meter lang. Hugormen blev fredet i 1981.

 

 

 

 

Frederikshåb plantage,  7. oktober 2007

 


Fauna

Insekter:
Almindelig sandhveps
Almindelig sumpsvirreflue
Blåhatjordbi
Dobbeltbåndet svirreflue
Droneflue
Gulplettet agersvirreflue
Gul Vedrovflue
Honningbi
Hvidbåndet humlesvirreflue
Hvidplettet agersvirreflue
Knudehveps
Kuglebærerflue sp.
Mellinus arvensis
Mørk jordhumle
Rød Gedehams
Rødpelset jordbi
Rød Skovmyre ubest.
Sortblå birkebladhveps

Andre insekter:
Almindelig Skorpionflue
Sort pilegrenbladlus
Stor løvtæge

Galler:
Artiskok-galhveps
Stor galæblehveps
Tidselbåndflue

Biller:
Brun Sandspringer
Ellebladbille
Elleveplettet mariehøne
Femplettet Mariehøne
Firebåndet blomsterbuk
Grøn sandspringer
Gåsebille
Poppelbladbille
Rød blomsterbuk
Sortsømmet blomsterbuk
Skakbræt
Stor kæmperovbille
Syvplettet Mariehøne
Toplettet Mariehøne

Guldsmede
Almindelig Kobbervandnymfe
Blå Mosaikguldsmed
Blåvinget pragtvandnymfe
Brun mosaikguldsmed
Fireplettet libel
Hestesko-Vandnymfe
Rød Vandnymfe
Sort Hedelibel
Stor Hedelibel

Græshoppe:
Strandengsgræshoppe

Edderkopper:
Almindelig rovedderkop
Korsedderkop
Mariehøneedderkop

Krybdyr og padder:
Butsnudet Frø
Grøn Frø
Hugorm
Lille vandsalamander
Skildpadde ubest.
Skovfirben
Skrubtudse
Spidssnudet Frø
Stor vandsalamander
Stålorm

Pattedyr:
Egern

Gobler:
Blå brandmand
Vandmand

Almindelig Søstjerne

Sommerfuglene har egne sider:
Sommerfugle
Til forsiden

Copyright  © Aase Flensted  www.aaseflensted.dk  2002 - 2017    E-mail: aaseflensted@hotmail.com

Alt materiale; fotografier, tekst og design på denne hjemmeside er beskyttet af loven om ophavsret.