Til forsiden

 

 Forsiden
FloraSvampeSommerfugleFaunaLandskab


Kornblomst

Centaurea cyanus

 

 

Skulpturparken, Billund 27. juni 2006

 

 


Flora

Aften-Pragtstjerne
Ager-Snerle
Ager-Tidsel
Almindelig Brombær
Almindelig Ene
Almindelig Fingerbøl
Almindelig Fredløs
Almindelig Gedeblad
Almindelig Gederams
Almindelig Guldnælde
Almindelig Gærde-valmue
Almindelig Hyld
Almindelig Katost
Almindelig Knopurt
Almindelig Kohvede
Almindelig Kællingetand
Almindelig Lungeurt
Almindelig Merian
Almindelig Syren
Almindelig Røllike
Almindelig Strand-Kamille
Almindelig Torskemund
Almindelig Vand-Mynte
Almindelig Vintergæk
Angelik
Benbræk
Bidende Stenurt
Bittersød Natskygge
Blæresmælde
Blåbær
Blåhat
Blåmunke
Blåtop
Bredbladet Dunhammer
Brudelys
Bugtet Kløver
Bukketorn
Bøg
Bølget Bunke
Cikorie
Dagpragtstjerne
Djævelsbid
Due-skabiose
Dunet Vejbred
Drue-Hyld
Døvnælde
Engelskgræs ssp.
Engelsk Visse
Engriflet Hvidtjørn
Eng-brandbæger
Eng-Kabbeleje
Eng-Nellikerod
Eng-Storkenæb
Farve-Gåseurt
Filtet Burre
Foder-Lucerne
Følfod
Glat Burre
Grenet Pindsvineknop
Guldblomme
Gul Iris
Gul Snerre
Gyvel
Hare-Kløver
Havtorn
Hedelyng
Hindbær
Hollandsk Hullæbe
Horse-Tidsel
Hulkravet Kodriver
Hulrodet Lærkespore
Hvid Anemone
Hvid Okseøje
Hvid Snerre
Hvid Stenkløver
Håret Høgeurt
Japansk Hestehov
Judaspenge
Kattefod
Klinte
Klit-Fyr
Klit-Rose
Klit-Stedmoderblomst
Klokke-Ensian
Klokkelyng
Klokke-Skilla
Kornblomst
Korn-Valmue
Kristtorn
Krybende Læbeløs
Kugle-Museurt
Kulsukker
Kæmpe-Balsamin
Kær-Galtetand
Kær-Tidsel
Kål-Tidsel
Lancet-Vejbred
Liden Klokke
Liden Singrøn
Liden skjaller
Liljekonval
Lugtløs Kamille
Læge-ærenpris
Lådden Dueurt
Mangebladet Lupin
Mahonie
Mark-Stenkløver
Marts-viol
Mirabel
Mosebølle
Mose-Pors
Mørk Kongelys
Nyse-Røllike
Pebertræ
Pilblad
Plettet Arum
Plettet Gøgeurt
Pomerans-Høgeurt
Prikbladet Perikon
Rejnfan
Revling
Rundbladet Soldug
Rundbælg
Rynket rose
Rødkløver
Rød Tvetand
Sand-Star
Skive-kamille
Skovstjerne
Skovsyre
Slangehoved
Slåen
Smalbladet Klokke
Smalbladet Kæruld
Smalbladet Timian
Småkronet Gedeskæg
Sort Natskygge
Stedmoderblomst
Stor Fladstjerne
Stor Konval
Stor Knopurt
Strandarve
Strandasters
Strand-Engelskgræs
Strand-Krageklo
Strand-Mandstro
Strand-Vejbred
Strand-Rødtop
Svovlgul Anemone
Tjærenellike
Toårig Natlys
Trævlekrone
Tue-Kæruld
Tusindfryd
Tveskægget Ærenpris
Tyttebær
Tætblomstret Hindebæger
Vade-Salturt
Vandkarse
Vand-Pileurt
Vedbend
Vejmælkebøtte sp.
Vild Gulerod
Virginia-Asters
Vorterod
Vår-Brandbæger
Ægbladet fliglæbe

Til forsiden

Copyright  © Aase Flensted  www.aaseflensted.dk  2002 - 2024    E-mail: aaseflensted@hotmail.com